Korkeajänniteakun korjaaminen

Koulutuksen sisältö

Jatkuvasti kasvavassa sähkö- ja hybridiajoneuvokannassa on jatkuvasti lisääntyvä tarve akkupakettien korjaustöille. Akuston korjaustyöt käsittävät muun muassa sulakkeen tai kontaktorien vaihtotyöstä yksittäisten akkukennojen tai akunhallintajärjestelmän vaihtotöihin. Yhteistä akuston korjaustöille on akun sisällä vaikuttava korkeajännite, sekä töissä tarvittava erityinen tarkkuus ja huolellisuus, jotta akkuturvallisuus- ja luotettavuusvaatimukset täyttyisivät myös korjauksen jälkeen.

Akuston töissä joudutaan kosketuksiin vaarallisten jännitteiden kanssa ja niiden tekeminen edellyttää kansallisen jännitetyökoulutuksen suorittamista. Jännitetyökoulutus tulee kerrata viiden vuoden välein ja mikäli ei kolmeen vuoteen ei ole tehnyt jännitetöitä, tulee koulutus kerrata ennen töiden aloittamista.

Koulutus perustuu sähkötyöturvallisuus SFS6002 standardiin ja täyttää jännitetyökoulutuksen vaatimukset.

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita

  • Sähkötyöturvallisuuden keskeiset säädökset ja standardit sekä niiden toteuttaminen autokorjaamolla
  • Jännitetyön määritelmät
  • Jännitetyön tekemisen edellytykset
  • Jännitetöiden tekeminen ja niissä käytettävät työohjeet
  • Ajoneuvojen akkutekniikkaa
  • Akun ikääntyminen ja siihen vaikuttavat tekijät
  • Akkuturvallisuus
  • Ajoneuvon korkeajänniteakun rakenne ja komponentit
  • Korkeajänniteakun vianmääritys ja korjaaminen

Koulutus on kaksipäiväinen.


Kiinnostuitko koulutuksesta?
Ennakkoilmoittaudu koulutukseen täyttämällä alla oleva lomake, niin olemme yhteydessä, kun ilmoittautuneita on riittävästi ja koulutus toteutuu.
Ennakkoilmoittautuminen ei ole sitova.

Ilmoittaudu

Ehdot

Koulutuksen hinta on 325 €/päivä alv. 0 %, Diagnon diagnoosiohjelmistoasiakkaille 235 €/päivä alv. 0 %.

Koulutukset toteutuvat mikäli minimiryhmä 10─12 hlöä, riippuen koulutuksista, ilmoittautuu.

Ennakkoilmoittautuminen ei ole sitova.