Ilmastointikoulutus ja pätevyyskoe (Tukes)

23.3. Espoo/Vantaa | 28.4. Etäkoulutus | 5.5. Etäkoulutus

Koulutuksen sisältö

Perehdytään ilmastointihuollon tekemiseen liittyviin määräyksiin sekä vastuuhenkilölle ja huoltohenkilöstölle asetettuihin vaatimuksiin. Käydään läpi erityyppisten ilmastointijärjestelmien toiminta ja rakenne. Tutustutaan ajoneuvojen ilmastointi-järjestelmissä käytettäviin kylmäaineisiin ja öljyihin sekä niiden turvalliseen ja ympäristöystävälliseen käsittelyyn.

Kurssilla käytetään ilmastoinnin huoltolaittetta huoltolaitteen kylmäainesisäsäiliön täyttämiseen ja ilmastointihuollon suorittamiseen.

Kurssin päätteeksi suoritetaan koe, jonka hyväksytysti suorittaneet ovat oikeutettuja hakemaan pätevyystodistusta Tukesilta. Kurssin sisältöön voi tutustua osallistujille ennakkoon jaettavan kurssi-materiaalin avulla.

Koulutuksen sisältö mm.

 • Ajoneuvoissa käytettävien fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttö, ominaisuudet ja ympäristövaikutukset sekä niitä koskevat säännökset.
 • Valtioneuvoston asetuksen 766/2016, asetuksen (EU) N:o 517/2014 ja direktiivin 2006/40/EY sisältö.
 • Vastuuhenkilölle ja huoltohenkilöstölle asetetut vaatimukset.
 • Ajoneuvoissa käytettävät ilmastointijärjestelmät ja niiden toiminta.
 • Ilmastointijärjestelmään kuuluvat komponentit.
 • Ilmastoinnin huoltolaitteen liittäminen ja irrottaminen eri tyyppisiin ajoneuvo- ja työkoneilmastointeihin.
 • Ilmastoinnin huoltolaitteen käyttö talteenotossa, alipaineistuksessa, tiiveystestissä, öljyn ja väriaineen lisäyksessä sekä kylmäaineen lisäyksessä.


Diagnon ilmastointikoulutukset etäyhteydellä

 • Koulutus toteutetaan etäyhteydellä ja opiskelijalle lähetetään ennakkoon tutustuttavaksi kurssimateriaalin kopio.
 • Kurssimateriaaliin suositellaan ennakkoon tutustumista.
 • Tästä voi olla apua etäkurssin seuraamiseen.
 • Samoin jos on jostakin kysyttävää, niin voi sitten niitä esittää kurssin aikana.
 • Osallitujan tulee valmistatua kurssiin tutustumalla työpaikkansa ilmastoinnin huoltolaitteeseen joko kollegan opastamana tai käyttöohjekirjaan tutustumalla.
 • Osallitujalla tulee olla etäkurssin jälkeen mahdollisuus suorittaa kokeen käytännön osuus omalla työpaikalla siten että videoyhteydellä todetaan huoltolaitteen käytön perusasiat.
 • Videoneuvottelu kouluttajan ja opiskelijan välille sovitaan erikseen etäkurssin jälkeen.
 • Etäkoulutukseen osallistuvien kanssa tullaan sopimaan erikseen päivä, näyttökoetta varten. Näyttökoe tehdään WhatsAppin kautta ja huoltolaite tulee olla käytössä (kouluttaja soittaa sovittuna päivänä WhatsApp puhelun kello 9.00-15.00 välisellä ajalla)


Kuinka osallistun etäkoulutukseen?

Etäkoulutukset toteutetaan Microsoft Teams -sovelluksen kautta. Osallistuminen voi ensimmäisellä kerralla vaikuttaa hankalalta, mutta tutustumalla ohjeisiin ei osallistumisen kanssa pitäisi tulla ongelmia.

Tustutu ohjeisiin tästä linkistä.


Varmista paikkasi kurssilla ilmoittautumalla mahdollisimman pian

Ilmoittaudu

Ehdot

Koulutuksen hinta on 325 € alv. 0 %, Diagnon ilmastointihuoltolaiteasiakkaille 235 € alv. 0 %

Koulutukset toteutuvat mikäli minimiryhmä 10─12 hlöä, riippuen koulutuksista, ilmoittautuu.

Koulutuksiin ilmoittautuminen on sitova. Voit perua osallistumisesi veloituksetta 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 prosenttia osallistumismaksusta. Mikäli joudut peruuttamaan osallistumisesi tee se sähköpostilla [email protected] Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.